Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Ceny widoczne po zalogowaniu.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.kamax.sklep.pl
___________________________

Szanujemy prywatność naszych Klientów. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach korzystających z naszego Sklepu.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności:

  1. Administrator danych osobowych [/Administrator] – podmiot Prowadzący Sklep;

  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie lub korzystająca z innych usług Sklepu;

  3. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności Sklepu www.kamax.sklep.pl

  4. Prowadzący Sklep – Pani Karolina Kluska oraz Pani Anna Kluska prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: WPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska s.c. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Opiesińska 7a , 98-220 Zduńska Wola, posiadającej numer NIP 829-17-40-845 oraz numer REGON 366213904, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

  5. Regulamin – regulamin Sklepu www.kamax.sklep.pl;

  6. Sklep – sklep internetowy www.kamax.sklep.pl dostępny pod adresem: https://www.kamax.sklep.pl;

  7. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane w Sklepie.

 2. Korzystając ze Sklepu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

 3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie korzystaj ze Sklepu.

§ 2
OCHRONA DANYCH

1 Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest WPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska S.C. , adres: ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola;

2. Administrator danych osobowych zwany dalej ADO wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez ADO treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes ADO polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 4. dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem ADO jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych będą :

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

 2. podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, marketingowe,

 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,

 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani |Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną -przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez ADO treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

 4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej - przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Dla celów dowodowych ADO prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ADO (ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola ) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres: [email protected]),

8. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne - za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b) - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ADO jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

§ 3
REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.

 2. Rejestracja w Sklepie jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.

 3. Rejestracja w Sklepie odbywa się na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu Sklepu.

 4. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

§ 4
COOKIES

 1. Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości Sklepu, monitorujemy które części Sklepu są odwiedzane przez naszych Klientów oraz jak długo trwają ich wizyty.

 2. Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies („ciasteczka”), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Klient może zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować cookies z naszego serwera.

 4. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Sklepie.

 5. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

  1. dostosowania Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta,

  2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu,

  3. optymalizacji funkcjonowania Sklepu,

  4. statystycznych.

 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prowadzący Sklep.

 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 9. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 10. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Slepu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 12. Prowadzący Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Prowadzącym Sklep reklamodawców oraz partnerów.

 14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 5
KONTAKT

 1. Kontakt z Administratorem / Prowadzącym Sklep odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 3. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

 4. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Prowadzący Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.

 5. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki prywatności skontaktuj się proszę z Administratorem / Prowadzącym Sklep.

Witryna stworzona na platformie